Rued Langgaard - kort fortalt


Orgelvirtuos 1906


Rued Langgaard 13 år. Orgelvirtuos 1906.