Rued Langgaard

Biografiske data 1893-1952

Oversigt ved Bendt Viinholt Nielsen, 1996, rev.2002
1893 28.7. Rued Langgaard fødes i København. Forældre: komponisten og pianisten, kgl. kammermusikus Siegfried Langgaard (1852-l9l4) og pianistinden Emma Langgaard (f. Foss, 1861-1926). Rued Langgaard er enebarn. Bopæl (indtil 1927): Niels Juelsgade 7 (4. sal), København.

3.9.Døbes Rud Immanuel Langgaard i Garnisons Kirke, København. I 1932 ændrer Langgaard skrivemåden af sit fornavn til Rued (for at undgå den udbredte misforståelse, at Rud er en forkortelse for Rudolf). Efter retskrivningsreformen 1948 skriver han ofte sit efternavn med å (Langgård).

1898 5 år

Begynder at få klaverundervisning af moderen (undervises senere også af faderen i klaverspil).
Familien ferierer denne sommer og de følgende somre til og med 1908 i fiskerlejet Arild (Arildsläge) ved Kullen i Sverige.

1899 6 år

Prøver for første gang at spille på et kirkeorgel.

1900 7 år

Er i 7-årsalderen i stand til at spille Schumanns Davidsbündlertänze og Chopins mazurkaer.
Modtager privat skoleundervisning. Undervisningen fortsætter formodentlig indtil 1909.

1901 7-8 år

Begynder at spille orgel og komponere små klaverstykker.

1903 9 år

Begynder at male oliebilleder efter tidligt at have vist talent for tegning. Denne beskæftigelse ophører omkring 1907.

1903-04 10 år

Begynder at få undervisning i orgelspil hos Gustav Helsted, organist ved Jesuskirken i Valby, og i violinspil hos fhv. kgl. kapelmusikus Chr. Petersen. Undervisningen fortsætter i hvert fald frem til 1906. Efterhånden ophører forældrenes klaverundervisning.

1905 11 år

19.3. Fremtræder første gang offentligt som organist og orgelimprovisator ved en koncert i Frederikskirken (Marmorkirken), København.

7.4. Den første selvstændige koncert som organist finder sted i Marmorkirken. Programmet omfatter en "fri improvisation", en passacaglia af Frescobaldi og Alexandre Guilmants Orgelsonate nr. 3. Studier hos komponisten Johan Svendsen (dirigent ved Det kgl. Teater, København).

1906 12 år

Jan. Begynder at gå til musikteori på C.F.E. Hornemans Musik-Institut med Horneman selv som lærer. Efter dennes død i juni 1906 fortsættes undervisningen hos Vilhelm Rosenberg.

Maj. Modtager støtte til fortsat uddannelse "på Kunstens og Videnskabens Konto" (kr. 200). Frem til 1910 modtager han yderligere to gange kr. 200 i statslig støtte.

13 år

Okt./nov. De første trykte noder, 2 klaverstykker og 2 sange, udkommer på Wilhelm Hansens Musikforlag.

Udvalgte værker:

 • Klaverstykkerne Sommerdag og Sarabande
 • Musae triumphantes (soli, mandskor og orkester) (1906-07)
1907 Feb. Modtager undervisning i kontrapunkt af Carl Nielsen i omkring en måned. Teoriundervisningen fortsættes med P.S.Rung-Keller som lærer i 3-4 måneder, hvorefter faderen, Siegfried Langgaard, bliver Langgaards eneste lærer.

Udvalgte værker:

 • Fantasia patetica (orgel) (1907-10)
 • Drapa (Ved Edvard Griegs Død) (orkester) (1907-09)
 • Heltedød (orkester) (1907-08)
1908 14 år

8.3. Komponistdebut med korværket Musae triumphantes, der opføres ved en Palækoncert i København.

5.4. Konfirmeres i Garnisons Kirke, København.

15 år

15.11. Afholder koncert med egne kompositioner for et indbudt publikum i København.

Udvalgte værker:

 • Symfoni nr. 1 (1908-11)
 • Fjeldblomster (violin, cello og klaver)
1909 6.7. - 24.8. Sommerophold på Tulseboda Brunn i Kyrkhult, Blekinge (Sverige) sammen med forældrene.

16 år

6.12. Orkesterværket Drapa uropføres i Dansk Koncert-Forening.

10.12. - 3.1.1910. Med forældrene i Berlin. De følgende tre år tilbringer familien nogle uger omkring jul og nytår i Berlin. Får derved kontakt med bl.a. dirigenterne Carl Muck, Arthur Nikisch og Max Fiedler.

Udvalgte værker:

 • Sange til tekster af Emil Rittershaus (1909-14)
 • Sfinx (orkester) (1909-13)
1910 18.6. - aug. Sommerophold på Tulseboda Brunn i Kyrkhult, Blekinge (Sverige) sammen med forældrene.

17 år

13.11. Præsenterer egne kompositioner for et indbudt publikum i Stockholm.

11.12. - jan. 1911. Med forældrene i Berlin.

1911 1.7. - 27.8. Sommerophold i Sundhultsbrunn i Småland (Sverige) sammen med forældrene.

18 år

10.11. Afholder koncert med egne værker i Garnisons Kirke, København.

13.12. - jan. 1912. Med forældrene i Berlin.

Udvalgt værk:

 • Toccata [version 1911] (orgel)
1912 Fungerer i en periode som organistassistent ved Frederikskirken (Marmorkirken), København.

21.4. Afholder koncert i Århus Domkirke, hovedsagelig med egne værker.

22.6. - 24.8. Sommerophold på Tulseboda Brunn i Kyrkhult, Blekinge (Sverige) sammen med forældrene.

19 år

14.10. Afholder velgørenhedskoncert i Vor Frue Kirke, København.

16.12. - feb. 1913. Med forældrene i Berlin.

Udvalgt værk:

 • Symfoni nr. 2 (1912-14/1926-33)
1913 10.4. Afholder koncert i Berlin med Berlins filharmoniske orkester, der under ledelse af Max Fiedler bl.a. uropfører Symfoni nr. 1.

16.6 - aug. Sommerophold i Kyrkhult, Blekinge (Sverige) sammen med forældrene. Familien er indlogeret på "Rosengården", der senere giver titel til flere af Langgaards kompositioner.

20 år

10.12. Medvirker ved Paul Schmedes' sangaften i Berlin.

Udvalgte værker:

 • Preludio patetico (orgel)
 • Blomstervignetter [I] (klaver)
 • Lieder von Goethe (sang og klaver)
1914 5.1. Faderen, Siegfried Langgaard, dør og begraves 10.1. fra Frederiksberg Kirke.

Feb. Modtager Den Raben-Levetzau'ske Fonds legat (kr.400).

7.4. Debuterer som dirigent med en opførelse af Sfinx i Musikforeningen, København. Partituret til værket udkommer omtrent samtidig på Wilhelm Hansens Musikforlag.

16.6. - 20.8. Sommerophold i Södervik i Värmland (Sverige).

21 år

17.11. Symfoni nr. 2 uropføres i Dansk Koncert-Forening.

Søger i denne periode forgæves job som organistassistent ved flere københavnske kirker.

Udvalgte værker:

 • Sange af Jenny Blicher Clausen
 • 4 sange (J.P. Jacobsen, T. Lange, R. Langgaard)
 • Strygekvartet nr. 1 (1914-15/1936)
 • Variationer over "Mig hjertelig nu længes" (strygekvartet) (1914-15)
 • Fünf Lieder (Eichendorf, Heine)
 • Waldeslieder (Redwitz)
1915 4. - 22.3. Ophold på Tyringe Badesanatorium, Skåne (Sverige).

1.6. - ca. 13.8. Sommerophold på Tyringe Badesanatorium.

I en periode indtil 1917 organistassistent ved Garnisons Kirke, København.

Tildeles ca. 1915 det Lindstedske Komponistlegat (kr. 600 fordelt over tre år).

Udvalgte værker:

 • Violinsonate nr. 1
 • Septet (blæsere)
 • Symfoni nr. 3 (klaver og orkester) (1915-16/1925?-33)
 • Drømmen (Sinfonia interna) (soli, kor og orkester) (1915-16)
 • Lyrisches Intermezzo von H. Heine (sangstemme og klaver)
1916 22 år

13.1. Dirigerer Sfinx i Konsertföreningen i Stockholm.

17.1. Afholder koncert i Stockholm med egne kompositioner (sange og kammermusik).

12.4. Sfinx opføres i Göteborg.

1.7. - 1.9. Sommerophold på Tyringe Badesanatorium, Skåne (Sverige).

23 år

1.12. Tildeles rejsestipendiet det Anckerske Legat (kr. 3000). Rejsen udsættes p.g.a. krigen og gennemføres først 1921.

Udvalgte værker:

 • Lokkende Toner (blandet kor)
 • Sæterjenten (blandet kor)
 • Fantasi-Sonate [version 1916] (klaver)
 • Symfoni nr. 4
 • Sfærernes Musik (soli, kor, orkester og fjernorkester) (1916-18)
1917 Feb. Søger uden held organistembede ved Christiansborg Slotskirke og er i de følgende mange år ansøger til en række stillinger som organist ved københavnske kirker.

7.6. - 28.8. Sommerophold i Kerteminde.

24 år

23.11. Afholder "Musikalsk Soirée" i Kvindelig Læseforening med egne værker (klavermusik og vokalmusik).

7.12. Dirigerer orkesterkoncert i Odd Fellow Palæet, København med egne værker. Symfoni nr. 4 uropføres ved denne lejlighed.

Udvalgte værker:

 • Tonebilleder (sangstemme og orkester)
 • Insektarium (klaver)
 • I Blomstringstiden (sangstemme og strygekvartet)
 • Lenaustemninger (sangstemme og strygekvartet)
 • Sommer (sangstemme og klaver)
 • Symfoni nr. 5 (1. Version) (1917-18/1926)
1918

8.2. Afholder koncert i Ordrup Kirke med egne værker (orgel-, vokal- og kammermusik).

9.4. Dirigerer uropførelsen af Symfoni nr. 3 i Dansk Koncert-Forening.

14.6. - aug. Sommerophold i Kerteminde.

25 år

31.8. Symfoni nr. 4 opføres i Tivolis Koncertsal.

1.12. - 23.2.1919. Afholder 4 kammerkoncerter med egne værker på Det kgl. Danske Musikkonservatorium (1.12.1918, 12.1.1919, 9.2.1919 og 23.2.1919).

Udvalgte værker:

 • Høstfuglen (blandet kor) (1918?)
 • Strygekvartet nr. 2
 • Loreley-Sange (sang og klaver)
 • Gitanjali-Hymner (klaver)
 • Strygekvartet nr. 4 (1918/1931)
 • Strygekvartet nr. 6 (1918-19)
1919

Partituret til Sfærernes Musik udkommer på Wilhelm Hansens Musikforlag.

16.6. Orkesterværket Sommersagnsdrama - senere betitlet Saga blot og i forkortet form Symfoni nr. 5 (1. version) -uropføres under Nordisk Musikfest i København.

Juli. Sommerophold i Ebbeskov ved Fakse.

Udvalgte værker:

 • Rosengaardsviser (blandet kor)
 • Symfoni nr. 6 (1919-20/1928-30)
1920 26 år

25.1. Afholder koncert i Gesellschaft der Berliner Secession, Berlin (sange og klavermusik).

26.6. Symfoni nr. 2 opføres i Tivolis Koncertsal.

27 år

Aug. Sommerophold i Farum.

Okt. Rejse til bl.a. Hamborg, Bonn, Köln og Amsterdam.

Udvalgt værk:

 • Violinsonate nr. 2 (1920-21)
1921 Jan. - ca. 30.3. Studierejse (for det Anckerske Legat, tildelt Langgaard i 1916) til Tyskland, Østrig, Schweiz og Italien.

19.1. I Karlsruhe. Overværer en opførelse af Sfinx.

24.1. Dirigerer Symfoni nr. 4 i Heidelberg.

30.4. Symfonisk Festspil uropføres i Dansk Koncert-Forening under komponistens ledelse.

Maj. Tildeles hæderslegat (Dansk Komponist-Forening) (kr. 1000).

Juli - aug. Sommerophold i Farum og Fredensborg.

28 år

26.10. I Essen. Overværer en opførelse af Symfoni nr. 2.

26.11. Sfærernes Musik uropføres i Karlsruhe under overværelse af komponisten.

2.12. Dirigerer Symfoni nr. 4 i Darmstadt.

Dato? Sfinx opføres i Bochum.

Udvalgte værker:

 • Afgrundsmusik (1921-24)
 • Fortabelsen (Antikrist), Kirke-Opera (1921-23/1926-30)
1922 16.2. Klaverværket Serenata lagunosa - en forløber for Afgrundsmusik - uropføres i Dansk Koncert-Forening.

1.4. Constance Tetens, komponistens senere hustru, flytter ind hos Rued Langgaard og hans mor i Niels Juelsgade.

8.4. Symfonisk Festspil opføres i Berlin.

10.5. Afholder orkesterkoncert med egne værker i Berlin. Programmets hovedværk er Sfærernes Musik.

20.5. I Wien. Overværer opførelsen af Symfonisk Festspil og Symfoni nr. 2.

16.6. - 15.9. Sommerophold i Fredensborg. Tager til Arild (Sverige) nogle dage i august.

29 år

Sep.Berlinerforlaget Ries & Erler udgiver Sonate for violin og klaver (nr. 2).

Udvalgt værk:

 • Humoreske (blæsere og tromme) (1922-23)
1923 15.1. Dirigerer uropførelsen af Symfoni nr. 6 i Karlsruhe.

16.1. Opfører klaverværket Psalmen des Abgrunds (i en senere version betitlet Afgrundsmusik) i Karlsruhe.

Marts. Kommer "på finansloven" (modtager herefter livsvarigt årlige statsstipendier).

8.6. Operaen Antikrist forkastes af Det kgl. Teater. Værket indleveres straks igen, men afvises påny i maj 1925.

5.7. - 20.9. Sommerophold i Kregme nær Frederiksværk.

30 år

26.9. Dirigerer Blüthnerorkestret (Berlin) i den danske førsteopførelse af Symfoni nr. 6 i Odd Fellow Palæet, København.

23.11. Sonate for violin og klaver nr. 2 opføres ved en officiel dansk koncert i Paris (Langgaard er ikke til stede).

28.11. Holder foredrag om fremtidens musik i foreningen Academicum Catholicum, København.

1924 20.1. I Stockholm. Overværer uropførelsen af Sinfonia interna (senere betitlet The Star in the East).

21.3. Ansøger om organistembedet ved Frue Kirke, København.

17.6. - 22.9. Sommerophold i Kregme nær Frederiksværk.

31 år

30.9. Strygekvartet nr. 3 uropføres (under betegnelsen nr. 2).

Udvalgt værk:

 • Strygekvartet nr. 3
1925

29.1. Dirigerer Det Kongelige Kapel i egen musik til Julius Magnussens skuespil "En Digters Drøm" ved urpremieren på Det Kongelige Teater. Af de følgende 12 opførelser dirigeres mange af komponisten.

3.4. Süddeutscher Rundfunk studieopfører Symfoni nr. 2.

Medio juni - 23.8. Sommerophold i Bagsværd.

Udvalgte værker:

 • Klaversonate nr. 1 (1925-28)
 • Symfoni nr. 7 (1925-32)
 • Strygekvartet nr. 5
1926 32 år

1.2. Konstitueres som organist ved Christiansborg Slotskirke, København. Kirken lukkes dog pr. 31.5.

8.3. Dirigerer "Populær-Koncert" med egne værker i Odd Fellow Palæet, København. Symfoni nr. 7 uropføres bl.a. ved denne lejlighed.

10.3. Sonate for klaver (1925) uropføres i Plzen, Tjekkoslovakiet.

Juni - aug. Sommerophold i Farum.

33 år

21.11. Moderen, Emma Langgaard, dør.

Udvalgte værker:

 • Symfoni nr. 8 (1926-34)
 • Polarstjernen (harmoniorkester) (1926/1948)
1927 16.2. Gift i Holmens Kirke med Valborg Constance Olivia Tetens (født 3.12.1891 i København).

16.2. Søger organistembede ved Sct. Pauls Kirke, Århus.

23.3. Repremiere på "En Digters Drøm" på Det Kongelige Teater (jfr. 29.1.1925; opføres kun to gange 1927). Langgaard dirigerer.

9.4. Søger organistembede i Thisted.

11.4. Dirigerer "Populær Orkesterkoncert" med egne værker i Odd Fellow Palæet, København. Blandt de opførte værker er Symfoni nr. 7, som omtrent samtidig udgives for komponistens egen regning på Wilhelm Hansens Musikforlag.

Maj. Er blandt ansøgerne til den ledige stilling som dirigent for Musikforeningen i København. - Stifter Klassisk Musikforening (af Langgaard også kaldt "De kedeliges Musikforening"), hvis formål er "at opføre sjældent eller aldrig (herhjemme) spillede Værker af den klassiske eller romantiske Retning", herunder "nye (ukendte) Orkesterværker".

11.6. Flytter fra barndomshjemmet i Niels Juelsgade til villa "Ermo" ved Hakkemosegård mellem Høje Tåstrup og Sengeløse.

Juli. Sommerophold på Liselund, Møen.

34 år

11.9.Fungerer som organist ved Christiansborg Slotskirke ved månedlige gudstjenester i perioden 11.9.1927 - sommeren 1929 samt ved enkelte andre lejligheder, bl.a. hoffets og rigsdagens gudstjenester, frem til 1930 eller 1931.

10.11 Dirigerer den af ham selv oprettede Klassisk Musikforenings første koncert med værker af Schumann, Beethoven og Langgaard (Forspil til "Antikrist").

1928

7.2. Dirigerer Klassisk Musikforenings anden koncert med værker af Max Bruch, Bruckner og Wagner.

11.4. Dirigerer Klassisk Musikforenings tredje og sidste koncert med værker af Wagner, Liszt og Langgaard (Symfoni nr. 1).

Juli. Sommerophold i Troense, Tåsinge.

35 år

15.9. Flytter til Store Kongensgade 85 (4. sal), København.

1.12. Tildeles Lange-Müller Stipendiet.

1929 Juli. Sommerophold på Liselund, Møen.

36 år

22.10. Strygekvartet nr. 5 uropføres ved Det Danske Kunststævne i Forum.

1930

Marts. Forsøger igen at få posten som dirigent i Musikforeningen, København.

6.6. Portrætteres i radioen i serien "Vor Tids danske Komponister" (orkesterværker og sange).

Primo juli - ca. 1.9. Sommerophold i Troense, Tåsinge.

Den omarbejdede version af operaen, Fortabelsen (Antikrist), indleveres til Det kgl. Teater, men antages ikke til opførelse (værket afvises endeligt i marts 1935).

Udvalgt værk:

 • Flammekamrene (klaver) (1930-37)
1931 37 år

1.7. - 15.8. Sommerophold på Thurø.

38 år

21.8. Søger organiststillingen ved Christiansborg Slotskirke, men får den ikke. Søger 1931-33 embede ved Holmens Kirke, Taksigelseskirken, Stefanskirken, Kongens Lyngby kirke og Andreaskirken. Er frem til 1940 fortsat blandt ansøgerne til talrige organistembeder ved københavnske kirker og kirker i provinsen.

Strygekvartet nr. 3 udgives af Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik.

Udvalgt værk:

 • Symfoni nr. 5 (2. Version) (1917-20/1931)
1932 Juli - aug. Sommerophold på Bogø og i Arild (Sverige).
1933 39 år

Juli - sep. Sommerophold i Troense og i Arild (Sverige).

Offentliggør sit syn på kirkemusikken i artiklen "Kunst og Salmesang" i tidsskriftet "Kirken".

40 år

12.10. Rued Langgaard-Aften i Hornung & Møllers sal, København som led i Dansk Komponist-Forenings række af komponistaftener.

Udvalgt værk:

 • Minder fra Langelinie (harmoniorkester)
1934 Juli? - sep. Sommerophold på Thurø (og i Troense på Tåsinge?) samt i Arild (Sverige).

41 år

27.9. Strygekvartet nr. 3 opføres under Den nordiske Musikfest i Oslo.

Udvalgte værker:

 • Klaversonate nr. 2 (1934-45)
 • Adorazione (klaver)
1935 13.4. Flytter til Bredgade 58 A (2. sal), København.

26.5. Minder fra Langelinie spilles som festmusik ved gallataflet for kronprins Frederik og prinsesse Ingrid på Christiansborg i anledning af parrets bryllup.

Primo juli - ca. 19.9. Sommerophold i Troense samt i Arild og Helsingborg (Sverige).

Udvalgte værker:

 • Messis (Høstens Tid), Drama i 3 Aftener (orgel) (1935-37)
 • Koncert "Fra Arild" (klaver og orkester efter Siegfried Langgaard) (1935-37)
1936 42 år

22.4. Uropfører orgelværket Messis, 1. Aften i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke).

1.7. - 15.8. Sommerophold i Troense.

43 år

Sep. Ophold i Arild (Sverige).

15.10. Uropfører orgelværket Juan (Messis, 2. Aften) i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke). Får ikke tilladelse til at opføre 3. Aften "Begravet i Helvede" 1937.

1937 24.4. Flytter til Cort Adelersgade 5 (4. sal), København.

Juni - ca. 18.9. Sommerophold i Skäret (ved Arild) og i Arild (Sverige).

8.6. Symfoni nr. 5 (2. version) uropføres i Statsradiofonien.

Udvalgte værker:

 • Angelus (soli, kor og orkester) (1915/1937)
1938 44 år

Juni - aug. Sommerophold i Troense. Senere i Arild (Sverige)?

1939

45 år

9.2. Nikolaj Malko dirigerer Sfinx på Torsdagskoncert.

Juni - sep. Sommerophold i Arild (Sverige).

Udvalgt værk:

 • Endens Tid (soli, kor orkester) (1921-23/1939-40)
1940 46 år

22.2. Symfoni nr. 4 opføres på Torsdagskoncert.

22.5. Uddrag af operaen Fortabelsen (Antikrist) uropføres i Statsradiofonien.

Juni - juli. Sommerophold i Syvstjernen ved Værløse.

47 år

1.8. Ansættes som organist og kantor ved Ribe Domkirke.

1.9. Flytter til Gravsgade 177 (senere betegnet nr. 21), Ribe.

1941

24.4. Portrætteres i radioen i serien "Vor Tids danske Komponister" (orkesterværker og sange).

Juli - aug. Sommerophold i Troense.

Udvalgt værk: Klaversonate nr. 3

1942 48 år

Juli. Sommerophold i Troense.

Udvalgt værk:

 • Symfoni nr. 9
1943 49 år

31.5. Symfoni nr. 9 uropføres i Statsradiofonien.

Juli. Sommerophold i Hellerup. Fylder 50 år 28.7.

Udvalgte værker:

 • In memoriam Ansgarius (blandet kor)
 • Violinkoncert (1943-44)
 • Hymne (blandet kor)
1944 50 år

Juli. Sommerophold i Hellerup.

5.10. Sfinx opføres på Torsdagskoncert.

Udvalgte værker:

 • Symfoni nr. 10 (1944-45)
 • Symfoni nr. 11 (1944-45)
1945 51 år

Juli. Sommerophold i Hellerup.

52 år

18.12. Korværkerne Endens Tid og Angelus uropføres i Statsradiofonien.

Udvalgte værker:

 • Skyggeliv (klaver) (1914/1945)
 • Fri Klaversonate (1945-46)
 • Violinsonate nr. 3 (1945-49)
1946

Juli. Sommerophold i Arild (Sverige).

53 år

Ultimo 1946. Symfoni nr. 6 udgives af Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik.

Udvalgte værker:

 • Vildstjernelys (opera i 1 akt) (1921-23/1946)
 • Symfoni nr. 12
 • Symfoni nr. 13 (1946-47)
 • Gennem Gaderne (3 klaverstykker) (1918/1946)
1947 Juli. Sommerophold i Arild og Helsingborg (Sverige) samt i Ordrup.

22.7. Symfoni nr. 10 uropføres i Statsradiofonien.

54 år

15.9. Uropfører orgelværket In ténebras exteriores (Begravet i Helvede) i radioen (transmission fra Ribe Domkirke). Dagen efter spiller Langgaard kompositionen ved et møde for alle landets biskopper i Ribe Domkirke.

Udvalgte værker:

 • Vanvidsfantasi (klaver) (1947-49)
 • In tenebras exteriores (Begravet i Helvede) (orgel)
 • Interdikt (orgel og orkester) (1947-48)
 • Suite (Symfoni nr. 14)
 • Ungdom (6 norske sange) (1947-48)
1948 Ca. 12.- 17.4. Opholder sig i Kattarp nær Helsingborg (Sverige).

Juli. Sommerophold i Hellerup. (Gør sandsynligvis også ophold nogle dage i Arild og Helsingborg (Sverige)).

Udvalgte værker:

 • Som Lynet er Kristi Genkomst (orgel)
 • Hvidbjerg-Drapa (kor og orkester)
 • Le Béguinage (Lille klaversonate) (1948-49)
1949 55 år

17.3. Symfoni nr. 6 opføres på Torsdagskoncert.

7.5. Uropfører orgelsuiten Høsthimmel i Ribe (senere betitlet Ribestemninger) i radioen (transmission fra Ribe Domkirke).

Juli. Sommerophold i Hellerup. (Gør sandsynligvis også ophold nogle dage i Arild og Helsingborg (Sverige)).

Udvalgte værker:

 • Øde Gader (orgel)
 • Symfoni nr. 15 (1937/1949)
 • Violinsonate nr. 4
 • Fra Højsangen (soli, damekor og orkester)
 • Écrasez l'infâme (violin og klaver)
1950 56 år

7.4. (Langfredag). Opfører Messis, 1. Aften i Ribe Domkirke.

Juli - aug. Sommerophold i Arild og Helsingborg (Sverige).

57 år

13.12. Symfoni nr. 4 opføres i Statsradiofonien ved en koncert, der transmitteres til hele Norden.

17.12. Afholder koncert sammen med Aksel Schiøtz i Ribe Domkirke.

Udvalgte værker:

 • Andante religioso (violin og orgel)
 • Sonate (orgel)
 • Fra Dybet (soli, kor og orkester) (1950-52)
1951 28.1. Indlægges på Ribe sygehus efter "slagtilfælde", men kan straks udskrives. Har sygeorlov fra kirken i en periode.

1.2. 25 års organistjubilæum.

23.3. (Langfredag). Opfører Messis, 1. Aften i Ribe Domkirke.

29.6. Tildeles titel af Professor honoris causa ved Académie Sainte- Cécile, École moderne de musique i Lausanne som anerkendelse for sin indsats som komponist.

Juli. Sommerophold i Hellerup samt i Arild (og Helsingborg?) (Sverige).

Udvalgte værker:

 • Symfoni nr. 16 (1950/1951)
 • Blomstervignetter [II] (klaver)
1952 58 år

11.4. (Langfredag). Opfører Messis, 1. Aften i Ribe Domkirke.

1.5. Flytter til Storegade (nuværende Overdammen) 10, Ribe.

1.6. (Pinsedag). Spiller sidste gang ved en gudstjeneste i Ribe Domkirke.

10.7. Rued Langgaard dør natten mellem 9. og 10.7. på Ribe Sygehus efter længere tids sygdom. Bisættes 14.7. fra Ribe Domkirke og gravsættes 16.7. på Holmens kirkegård, København.