Langgaards Danmark


Aalborg


Rued Langgaard var - såvidt vides - aldrig i Aalborg!

Men byens musikalske drivkraft, organist Jacob Ernst (1857-1934), dirigerede i 1919 en opførelse af Gades Sanct Hansaften-Spil i Langgaards fuldførelse og orkestrering. På samme koncert - i Klubben "Enigheden" - opførte Aalborg Sangforening af 1843 en hymne for mandskor af Langgaard med titlen Frederiksborg Slotsklokker. Dette værk var anset for at være sporløst forsvundet, indtil det i 2004 blev lokaliseret i Aalborg Sangforenings arkiver. Manuskriptet befinder sig nu på Det Kongelige Bibliotek.

Annonce fra lokalavis om koncerten
i "Klubben Enigheden" (fra Aalborg
Sangforenings af 1843's scrapbog,
venligst udlånt af arkivar
Jørn Brøndum-Nielsen, 2004).