Langgaards Danmark


Bogø


Constance og Rued Langgaard - samt Constances nevø, Gerhardt Tetens - var 1932 på sommerophold på Bogø. Under besøget skrev Langgaard en artikel med titlen Er Musikens Brud med Romantikken en Fejltagelse? Heri skriver han bl.a.: "Wagner var lige saa lidt som Gade 'original' eller 'Fremskridtsmand', derimod Opdager. Musiken kunne opdages. Og nu er den opdaget, og kan ikke mere opdages... Naar man har set Skoven og Himlen paa en skyfri Sommerdag, saa har man set at Skoven er grøn, og at Himlen er blaa." (efter utrykt manuskript).

"Ørkesløs Sommerdag" har Rued Langgaard skrevet på dette foto fra Bogø.


TILBAGE TIL TOP