Langgaards Danmark


Farum


Langgaard-familien - dvs. Rued Langgaard og hans mor Emma samt formodentlig deres faste hushjælp -
opholdt sig en tid i sommeren 1920 og 1921 i Farum (adressen er ikke kendt).
I 1920 arbejdede Rued Langgaard her dels med sin violinsonate nr. 2 ("Den store Mester kommer"), dels
med en kantate til indvielsen af Kristelig Forening for Unge Kvinder (K.F.U.K.)'s nye bygning i St. Kannike-
stræde i København.

I 1926 vendte Langgaard tilbage til Farum ledsaget af hans senere hustru Constance Langgaard. De var
indlogeret et ubekendt sted fra juni til august, og Langgaard var i gang med symfoni nr. 8, en revision af
symfoni nr. 2 og revision af musikken til skuespillet "En Digters Drøm".