Langgaards Danmark


Kerteminde


Somrene 1917 og 1918 tilbragte Rued og hans mor Emma Langgaard i Kerteminde. I 1917 - hvor opholdet varede næsten tre måneder - afholdt Rued Langgaard en koncert i Kerteminde Sognekirke assisteret af lokale musikere. Programmet omfattede musik af Händel, Gade, Grieg, Langgaard m.fl.

Året efter udgjorde Emma og Rued Langgaards optræden det seriøse indslag ved Konservativ Ungdomsforenings "Koncert og Bal for Medlemmerne" på Tornøes Hotel!

Denne sommer komponerede Langgaard bl.a. to idyliske strygekvartetter i Kerteminde, begge oprindelig betegnet Rosengaardsspil (med reference til Rosengården i Kyrkhult, Blekinge). Den første af dem blev i omarbejdet form betegnet strygekvartet nr. 4, den anden står uden for nummereringen af kvartetterne og blev senere kaldt strygekvartet (As-dur).

Gammelt postkort fra Kerteminde. Det er sognekirken i baggrunden.