Langgaards Danmark


Randers


Rued Langgaard medvirkede som 20-21-årig ved tre koncerter i Randers i 1914, sandsynligvis på foranledning af en sangerinde ved navn Marie Holleufer. To koncerter fandt sted i håndværkerforeningen, den tredje i "Musiksamfundet Brage". Det var blandede programmer, hvor Langgaard dels akkompagnerede fru Holleufer og sin mor (der deklamerede), dels opførte egne kompositioner og spillede uddrag af Wagners operaer Rhinguldet og Parsifal på klaver.

Ved den sidste koncert, der fandt sted i håndværkerforeningen 21. oktober 1914 til fordel for "de ved skiringsstyrkens indkaldelse blevne trængende familier", medvirkede også foreningens herrekor og et lokalt orkester på 10-12 musikere, der fremførte såvel Kuhlaus Elverhøj-ouverture som ouverturen til Vilhelm Tell (af "Russini", som det trykte programblad meddeler!).