Langgaards produktion i tal og diagrammer


Rued Langgaards kompositionsvirksomhed 1906-52


Langgaards produktion er karakteriseret ved to markante skabelsesperioder:

  • Fra begyndelsen af 1914 til udgangen af 1918 (hvor værklisten forøgedes med 100 kompositioner)
  • Fra maj 1947 til september 1949 (hvor 60 kompositioner, dog mest små værker, blev til)Grafen viser tydeligt den lange 'magre' periode imellem disse bjergtoppe i produktionen. Operaen Antikrist markerer sig omkring 1921, og den lidt mere stabile situation lige omkring 1935 skyldes kompositionen af det store orgelværk Messis, som er det eneste betydelige nye værk mellem 1925 og 1945.TILBAGE INDEX TIL TOP