I komponistværkstedet


Particel


Skitser og forstadier til Langgaards tidlige værker er kun bevaret i ringe grad, men et particel findes til bl.a. symfoni nr. 2. Et particel rummer alle en kompositions stemmer sammentrængt til nogle få nodesystemer. Det endelige arrangement af musikken er ikke foretaget på dette stadium, men ofte er der sporadiske angivelser, der viser hvilke instrumenter, komponisten har i tankerne. Langgaard gik i reglen direkte fra particelstadiet til det renskrevne partitur uden at lave en kladde i form af et blyantspartitur.

Nedenfor ses begyndelsen af 2. sats af symfoni nr. 2 i Langgaards particel fra 1913. Langgaard anvender tre systemer til denne enkle musik, andre steder er skitsen noteret på seks systemer.


Til symfoni nr. 8 og forstadierne hertil udarbejdede Langgaard en række satser i particel. Nedenfor ses de første 10 takter af en Allegro fra 1926. Instrumentangivelserne afslører, at satsen oprindelig var tænkt for blæserorkester. Kun én takt fra denne sats kom med i symfoniens endelige version (3. sats). Til gengæld udnyttede Langgaard en del af musikken i 1948 i værket Polarstjernen for harmoniorkester.
TILBAGE INDEX TIL TOP