I komponistværkstedet


Tegn og underlige gerningerManuskripterne fra Langgaards senere år rummer nogle mærkelige tegn, som ikke har noget med den musikalske notation at gøre, men som må have en helt personlig betydning for komponisten.

Tegnet lige efter årstallet "48" - en kile med en bue under (buen er ikke altid med) - findes på mange af Langgaards skitser fra 1947-50. Som regel hvor musikken begynder og slutter. Det kan betyde, at komponisten har følt sig særligt, måske ligefrem guddommeligt, inspireret, da han skrev musikken, eller det kan være en angivelse af, at musikken er blevet til i domkirken i Ribe. Tegnet kan nemlig minde om omridset af granitudsmykningen over kirkens indgangsportaler.
Tegnet forekommer også i de renskrevne manuskripter, men 'skjult'. Bemærk den måde, Langgaard skriver "Ribe" på. Han har gemt den spidse kile i R'et. Langgaards normale måde at skrive R på ses af signaturen nedenunder.

Klokkesletsangivelsen i forbindelse med dateringen er typisk. Langgaard led af søvnløshed og stod op kl. 3-4 om natten (eller før) og gik sig en morgentur i Ribe. De manuskripter, der blev til i de tidlige morgentimer forsynede han - med vanlig sans for det kuriøse - med eksakte tidsangivelser.


TILBAGE INDEX TIL TOP