I komponistværkstedet


Kompositions- og revisionsperioder for symfoni nr. 1-16


Komponeret Revideret

Man kan tydeligt aflæse tre perioder i denne grafiske fremstilling. Den første omfatter tilblivelsen af symfoni nr. 1-6 i årene 1908-21. Fra 1925 følger en periode, der omfatter komposition af symfoni nr. 7 og 8 samt langvarige revisioner af de fleste af de tidligere symfonier. Det er karakteristisk, at kompositions- og revisionsperioder løber sammen for symfoni nr. 7 og 8, for Langgaard havde overordentlig vanskeligt ved at blive færdig med disse pasticheprægede, korte kompositioner. Den lange mellemperioden fra 1925 til 1945 er Langgaards '20 magre år'. Da han i 1940 bliver ansat i Ribe kommer lysten og insprirationen igen, og de sidste otte symfonier falder som perler på en snor.TILBAGE INDEX TIL TOP