I komponistværkstedet


GenbrugSom eksempel på 'genbrug' kan man vise, hvorledes begyndelsen af Sonate for klaver (1916) - senere betegnet Fantasi-Sonate - i 1947-49 blev genanvendt i uddrag i klaverværket Vanvidsfantasi.

Den lidenskabelige Schumann-prægede musik i 1916-værket - som et en énsatset komposition på 20 minutter - er i Vanvidsfantasi 'ekstremificeret'. Langgaard benytter kun nogle uddrag fra det oprindelige værk i den tresatsede fantasis første sats. Vanvidsfantasi 'handler' om Schumanns sidste år som sindssyg med utvetydig parallel til Langgaards egen situation som udstødt komponist i Ribe 100 år senere. Fantasien rummer således en i vanvittig retning drevet fortolkning af Langgaards egen Schumann-inspirerede ungdomsmusik, hvortil han endog har føjet Heines sørgmodige digt "Lehn deine Wang..." som underlagt tekst - et digt, som også Schumann satte i musik.Nodeeksemplet fra Vanvidsfantasi er gengivet med tilladelse af Engstrøm & Sødring A/S.TILBAGE INDEX TIL TOP