INDEX            

Diskografi

Discography

Ved / by Bendt Viinholt Nielsen. - Ajourført / updated Januar 2024.


Omfatter samtlige indspilninger af Langgaards musik på LP og CD samt DVD.
Det årstal, der anføres efter plademærke og -nummer, er fonogrammets udgivelsesår. BVN refererer til nummereringen i: Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse. Odense Universitetsforlag, 1991.
Pladeselskabernes kontaktadresser findes under Bestilling af CDer, bøger og noder.

This discography covers all the recordings of Langgaard's music on LP, CD, and DVD. The year given after the label and number is the year the recording was published. BVN refers to the numbering in: Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaard's Compositions. An Annotated Catalogue of Works. Odense University Press, 1991.
The addresses of the record labels can be found under Ordering of CDs, books and sheet music.

Scenemusik (Stage music)


Opera


Symfonier (Symphonies)


Samlet oversigt (Complete list)


Instrumentalmusik (Instrumental music)

Orkester (Orchestra)


Soloinstrument og orkester (Solo instrument and orchestra)


Kammermusik (Chamber music)


STRYGEKVARTETTER (STRING QUARTETS)


ANDRE BESÆTNINGER (OTHER ENSEMBLES) 7-3 INSTRUMENTER (7-3 INSTRUMENTS)

2 INSTRUMENTER (2 INSTRUMENTS)

Klaver (Piano)


Orgel (Organ)


Vokalmusik (Vocal music)

Kor og orkester/ensemble (Choir and orchestra/ensemble)


Kor a cappella (Choir a cappella)


Sangstemme og orkester/ensemble (Voice and orchestra/ensemble)


Sangstemme og klaver (Voice and piano)


Salmemelodier (4-stemmig udsættelse) (Hymn tunes (4-part arrangement))


 


 BACK INDEX TOP