Rued Langgaards værker

Systematisk oversigt

BVN refererer til nummereringen i: Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse. Odense Universitetsforlag, 1991.
Nærmere oplysninger om værkerne kan findes i denne værkfortegnelse eller ved henvendelse til forlagene.
Rued Lanaggaards hovedforlag og forlag for Rued Rued Langgaard Udgaven er fra 1. oktober 2014 Edition Wilhelm Hansen.
Et pdf-dokument indeholdende tilføjelser og rettelser til værkfortegnelsen ajourføres løbende.

Forlagsforkortelser:
EGTVED = Edition Egtved c/o Edition Wilhelm Hansen (WH)
E&S = Engstrøm & Sødring
R&E = Ries und Erler
RLU = Rued Langgaard Udgaven
WH = Edition Wilhelm Hansen

Forlagsadresser og links findes under Bestilling af CDer, bøger og noder.