Idéerne bag musikken


Musikkens mission


Siegfried Langgaards forestillinger om musikkens mission går i korthed ud på følgende:
Ved syndefaldet begyndte menneskets jordiske trængsler og den harmoniske, paradisiske kunst, livskunsten, blev opsplittet i forskellige kunstarter. Menneskehedens stræben mod guddommeliggørelse, mod forløsning, har en parallel i kunstens udvikling fra primitive stadier mod stadig mere åndelige fremtrædelsesformer. Ligesom menneskeheden gennemgår kunsten en renselsesproces, som engang - når tidens fylde kommer - resulterer i at kunstarterne igen kommer til at klinge sammen i "verdensharmonien", som er én stor lovsangshymne dannet af summen af mangfoldige modsatrettede bevægelser.

Genierne er dem, der leder musikken videre i denne udvikling. Bach, Mozart, Beethoven og Wagner, hvis musikdramaer - særlig Parsifal - naturligvis var milesten på vejen mod den åndelige kunst. Også César Franck, Bruckner og Niels W. Gade rangerer højt. Sidstnævnte repræsenterer ifølge Siegfried Langgaard "den helt rødmossede sandhed" i musikkens verden. Derimod kan han ikke acceptere den verdslige parfumeduft, der spredes fra Puccinis og Richard Strauss' musik!

I 1901 udgav Siegfried Langgaard denne lille bog om musikkens mission.
Otte år senere publicerede Carl Nielsen artiklen "Ord, Musik og Programmusik" hvis indhold ligger i forlængelse af musikkritikeren Eduard Hanslicks berømte bog Om det Skjønne i Musiken (dansk udgave 1885). Siegfried Langgaard blev så indigneret over Nielsens standpunkter, at han som modvægt begyndte at omarbejde sin lille bog - og endte med et musikfilosofisk værk i tre bind på ialt mere end 2000 håndskrevne foliosider. Disse skrifter er ikke blevet udgivet og egner sig næppe heller til det. Men Rued Langgaard arvede dem og i vid udstrækning også deres ideologi.TILBAGE INDEX TIL TOP