Idéerne bag musikken


Sensibilitet og lydhørhed...


Rued Langgaard lærte næppe meget konkret om det kompositoriske håndværk af forældrene, men blev opdraget til at være kunstnerisk åben, lydhør og til det yderste sensibel over for stemninger og indre rørelser.

Som eksempel på denne sensibilitet kan man bringe Langgaards 'erindring' om dengang, han som étårig hørte Wagners gralsklokker. Erindringen blev ganske vist først skrevet ned i Langgaards dødsår, 1952, men alligevel:

"1894. Parsifal i Musikforeningen. Jeg (Rued L.) i Barnevognen i Garderoben i Koncertpalæet - afmægtig 'grebet' af de underlige afsluttende Gralsklokker (Første Akt). Følte mig i Slægt dermed. - - Haabløshed i Barnevognen."


Det motto, Siegfried Langgaard satte på titelsiden af sine afhandlinger om kunstarternes samklang, var hentet fra Ralph Waldo Trines I Samklang med Evigheden, efter sigende en af verdens mest læste religiøse bøger. Den handler om den guddommelige sammenhæng, der på tværs af religionerne gennemtrænger universet.
Mottoet drejer sig om at åbne sine sanser på vid gab og rummer bl.a. følgende udsagn: "Udstyr du kun din Sjæl med mange Vinduer, at alle Universets Herligheder kan straale ind... Stem dit Øre til at opfange Sfærernes Musik og frydes ved Naturens Røst...".TILBAGE INDEX TIL TOP