Idéerne bag musikken


I en højere sags tjeneste


Alt tyder på, at Rued Langgaard hele livet - undtagen måske en overgang omkring 1920 - betragtede tankerne om musikkens mission som den grundlæggende ideologi for hans skaben.

I det sidste notat, der kendes fra komponistens hånd (gengivet ovenfor) - nedskrevet på hospitalet en måned før han døde - har han opregnet nogle værker, som han da anså for særlig betydningsfulde. Det er bl.a. symfoni nr. 11 Ixion (1944-45) og nr. 16 Syndflod af Sol (1950/51). Til allersidst skriver han patetisk: "Disse Musikværker er Afslutningen på Musikens Mission i Verden".TILBAGE INDEX TIL TOP