Idéerne bag musikken


Emma Langgaards verdenssyn...


Emma Langgaard malet i 1910 af Sally Philipsen (privateje).

Emma Langgaards syn på musikudviklingen fremgår af et brev, hun i 1912 skrev til wagnerforfatteren Hans von Wolzogen (der læste og skrev dansk):

"Jeg er personlig paa det dybeste knyttet til den sande Kunsts Virken her i Verden, idet baade min Mand og Søn (vort eneste Barn) tilhører de ideelle Kunstneres Færd hernede paa Jorden, hvad der vil sige det samme som at maatte sandse 'den smalle Vej' i Modsætning til Verdens - ogsaa i musikalsk kunstnerisk Retning, mere og mere synlige antikristelige Vej.
Det forekommer mig f.Ex., naar man ser paa et 'Fænomen' som Richard Strauss, at den Tid vore unge Musikere, - og da særlig de med de nedlagte Skaberevner af Gud, - nu maa voxe op i, er endnu trangere og vanskeligere end nogensinde, idet Godt og ondt paa en saa snild djævelsk Maade er blandet sammen, at kun det ene sande Lys paa Jesus Christus nu kan oplyse og rense ogsaa her."

Udsagnet er interessant, fordi det peger direkte frem mod Rued Langgaards opera Antikrist, der blev til 10 år senere. Den er inspireret af bl.a. Richard Strauss' tonesprog, som Langgaard utvivlsomt har lagt sig op ad, fordi han fandt det tiltrækkende dekadent og samtidig typisk for antikristtidens forfald.TILBAGE INDEX TIL TOP