Idéerne bag musikken


Alle Tings Musik


I de tanker, Langgaard gjorde sig om et fremtidigt samfund, spillede musik (naturligvis) en afgørende rolle. Men denne position krævede også, fandt Langgaard, at musikken kunne 'forstås', og dertil behøvedes både "nye ører" og "en ny musik".

De "nye ører" vil Langgaard udvikle ved at indføre en religiøs musikopdragelse, der skulle praktiseres inden for rammerne af en klosteragtig organisation kaldet "Jesu musikalske Selskab". Det pædagogiske system skulle være jesuiterordenens grundlægger Ignatius Loyolas' Exercitia spiritualia (Åndelige øvelser, udgivet 1522), som Langgaard tildels oversatte og bearbejdede med dette formål for øje.

Den "ny musik" skulle på dette grundlag være i stand til at udtrykke religiøse følelser og eksistentielle vilkår på en så præcis og logisk måde, at den ikke blot kunne forstås intuitivt, men også intellektuelt. Det er denne slags programmusik, der kan udtrykke alt, Langgaard kalder "Alle Tings Musik".

Det blev imidlertid ved spekulationerne, og det lykkedes aldrig Langgaard at omsætte idéerne i musikalsk praksis, men den musik, han tænke på, var åbenbart noget i retning af operaen Antikrist og symfoi nr. 6, som han anfører eksempler fra i sit manuskript.

Desværre er Langgaards manuskript vedrørende "Alle Tings Musik" ikke komplet. Denne side (33), hvor han begynder at konkretisere sine idéer musikalsk, er den næstsidste. Den efterfølgende (34) har nodeeksempler fra operaen Antikrist og symfoni nr. 6.TILBAGE INDEX TIL TOP