Uropførelser før og efter Langgaards død 1952


Procenterne målt på antal af kompositioner i forhold til Langgaards samlede produktion.Diagrammet er baseret på antal af værker, ikke om det er korte eller lange kompositioner.
Det er karakteristisk, at Langgaard selv medvirkede som pianist, organist eller dirigent ved langt størsteparten af de uropførelser, der fandt sted i komponistens levetid.TILBAGE INDEX TIL TOP