Bag scenen...

Bendt Viinholt Nielsen

Forfatter og redaktør af denne website


 

 • 1953 Født i Nyborg.

 • 1972-75 Modtager privatundervisning i musik, bl.a. hos komponisten Erik Norby.

 • 1972-78 En række kompositioner (klavermusik, kammer-, orkester- og vokalmusik) opføres i ny musik-regi, under Ung Nordisk Musikfestival, i Danmarks Radio m.v. Medlem af Dansk Komponistforening siden 1975.

 • 1977 Uddannet som musikbibliotekar (Danmarks Bibliotekskole). 
   
 • 1977-84 Ansat på Wilhelm Hansens Musikforlag, fra 1978 som afdelingsleder.

 • 1984-2003 Ansat i Dansk Musik Informations Center (MIC), fra 1994 som souschef. MIC nedlægges i 2003.

 • 1984-2013 Medlem af bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik (senere Edition Samfundet, i dag: Edition S).

 • 1991 Udgiver Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret Værkfortegnelse. Odense Universitetsforlag.

 • 1992-2002 Fagkonsulent ved Den Store Danske Encyklopædi (Danmarks Nationalleksikon)

 • 1993-2000 Redaktør af tidsskriftet Musical Denmark.

 • 1993 Udgiver Rued Langgaard. Biografi. Engstrøm & Sødring. Ny udgave 2012 under titlen Den ekstatiske outsider.

 • 1995-96 Redaktør og forfatter af Rued Langgaard - en dansk komponist præsenteret i tekst, billeder, musik og tale (www.langgaard.dk).
   
 • 1998-2003 Medlem af Carl Nielsen Udgavens redaktionsråd, udpeget af Dansk Selskab for Musikforskning.  
   
 • 1998- Bestyrelsesmedlem i Langgaard-fonden.

 • 2000- Etablerer i 2000 med støtte fra Carlsbergfondet en kritisk-videnskabelig udgave af Langgaards værker (Rued Langgaard Udgaven).
  Udgaven udgiver 2008 med støtte fra Lundbeckfonden Rued Langgaards opera Antikrist, og efterfølgende Langgaards 1. symfoni med støtte fra Augustinusfonden og 2016-18 udgives bl.a. alle Langgaards sange, alle orgelpræludier og al klavermusik. Udgaven er siden 2014 knyttet til Edition Wilhelm Hansen.

 • 2003-2018 Ansat i Kunststyrelsen, fra 2012 Kulturstyrelsen (Kulturministeriet), fra 2016 Slots- og Kulturstyrelsen.

 


TILBAGE INDEX TIL TOP