Langgaards Danmark


Bagsværd


Formanden for Kristelig Forening for Unge Kvinder (K.F.U.K.) i København, fru Ingrid Ulbricht - en god bekendt af Langgaard-familien - drev i Bagsværd et pensionat eller rekonvalescenthjem ved navn "Karis". I sommeren 1925 opholdt Rued Langgaard, hans mor Emma Langgaard og Constance Tetens sig her i to måneder. Constance Tetens havde allerede i 1921 været på et rekonvalescentophold her (med kærnemælk og vegetarmad), før hun blev "optaget i hjemmet" hos fru Langgaard og søn (hun blev i 1927 gift med Rued Langgaard).
Under opholdet i Bagsværd arbejdede Langgaard med den nyromantiske Klaversonate nr. 1.

Villa "Karis" lå på det daværende Frederiksborgvej. Huset er revet ned, og den nuværende adresse, Gammelmosevej 333-339, er bebygget med etageejendoemme. (Ældre foto).

TILBAGE TIL TOP