Langgaards Danmark


Høje Tåstrup ("Ermo", Hakkemosevej)


"Hakkemosegård" i Sengeløse sogn, mellem Høje Tåstrup og Sengeløse, tilhørte i mere end 40 år etatssråd J.P. Langgaard (1811-90), Rued Langgaards farfar, der oparbejdede et driftigt teglværk i Hakkemosen og jorderne deromkring. Efter hans død - tre år før Rued Langgaard blev født - blev det hele afhændet af familien, og en snes år senere blev teglværket nedlagt og fabriksbygningerne revet ned.

I 1927 flyttede Rued Langgaard (og hans hustru Constance) fra barndomshjemmet i Niels Juelsgade ud på stedet, i et hus, Langgaard lejede og som hans farfar formodentlig havde ladet opføre. Huset hed "Ermo" - eremitbolig på italiensk. Rued og Constance Langgaard boede her fra 11. juni 1927 til 15. september 1928, altså kun godt et år. Constance var efter sigende fortvivlet over situationen; huset lå langt fra transportmidler og handlende.

Datering af manuskript til symfoni nr. 8, som Langgaard arbejdede på, mens han boede i huset "Ermo".
"Ermo" fotograferet i 1980, kort før huset blev revet ned.

I familien fortalte man, at det at flytte ud på stedet var en vild idé, Langgaard havde fået, efter at han havde været på lokaliteten og fundet en mursten stemplet "Langgaard & Co." Det havde fået ham til at indse, at her hørte han til! En anden ting var, at han søgte ro til at komponere, og måske kunne han ikke holde ud at bo i lejligheden i Niels Juelsgade efter at også moderen var død i november 1926.


Samlet oversigt over Rued Langgaards privatadresser:

TILBAGE TIL TOP