Langgaards Danmark


Riberhus Slotsbanke


Riberhus var en kongelig borg, anlagt i middelalderen og udvidet i 1500-årene. Efter svenskekrigene i midten af 1600-årene blev borgen revet ned.
Voldstedet blev 1940-41 arkæologisk undersøgt af Nationalmuseet samtidig med at borgområdet blev restaureret. Arbejdet satte fokus på Ribes middelalderlige historie og folkeviserne om Ribe og blev således en lokal, national manifestation i den tyske besættelses første år. Det gjorde indtryk på Langgaard, som dengang netop var kommet til byen. Da arbejdet var tilendebragt i 1942 blev der afholdt en fest, som indledtes med en gudstjeneste i Ribe Domkirke, hvortil Langgaard skrev sin Fantasi over "Dronning Dagmar ligger i Ribe syg". Og senere samme år komponerede han sin symfoni nr. 9 Fra Dronning Dagmars By, som bærer mottoer fra folkeviserne, og hvis andensats har titlen Dansen på Riberhus.


(Foto 1996).

Hør et klip fra begyndelsen af Langgaards orgelfantasi over folkevisemelodien Dronning Dagmar ligger i Ribe syg.


Ribe bys atmosfære og historie inspirerede Langgaard til flere andre kompositioner, bl.a.:
  • Øde Gader (orgel)
  • Symfoni nr. 15 Søstormen (solo, mandskor og orkester)
  • Ribe, tidlig Morgen (messingblæserkvartet)
  • Berengâria (Ribe-Sørgemarch) (harmoniorkester)
  • Interdikt (orgel og orkester)

TILBAGE TIL TOP