Langgaards Danmark


Syvstjernen (Hareskoven)


Syvstjernen er en lokalitet i Hareskoven, i den sydlige udkant af Lille Værløse. Rued og Constance Langgaard var på sommerophold her i sommeren 1940 (juni-juli). Det var under opholdet her, at Langgaard - på et tip fra den konservative politiker John Christmas Møller - søgte det ledige organistembede i Ribe. Langgaard havde nogle år forinden kontaktet Christmas Møller, for at bede om politisk hjælp til at få en organiststilling, og alt tyder på at dette lobbyarbejde var en medvirkende årsag til, at Langgaard endelig fik et embede.

Rued Langgaard fotograferet ved Syvstjernen på sin 47 års fødselsdag, 28. juli 1940, få dage før han drog til Ribe som domorganist.

TILBAGE TIL TOP