Idéerne bag musikken


Severin Christensen


Severin Christensen udgav i 1903 et udvalg af Nietzsches værker i dansk oversættelse, og han oversatte også John Ruskin.


Severin Christensen (1867-1933) var læge og filosof og hørte til familien Langgaards omgangskreds. Han var med i Berlin, da Rued Langgaard i 1913 fik sin første symfoni uropført af berlinerfilharmonikerne, og han skrev i 1918 en artikel om Langgaards symfonier.

Som filosof gik han ind for en samfundsmoral baseret på den yderste retfærdighed. Alle individer har lige ret og ejendomsretten til naturen - jord og hav - er fælles. Statens område skal indskrænkes til det minimale for at give mennesket størst mulig frihed.
Denne tankegang blev et væsentligt idémæssigt grundlag bag oprettelsen i 1922 af partiet Danmarks Retsforbund.
Langgaard sympatiserede utvivlsomt - i hvert fald i en periode - med Severin Christensens tankegang, men et tilhørsforhold til partiet var der næppe tale om. Langgaard var for aristokratisk og for meget af en individualist til at tilslutte sig organiserede bevægelser og partier.TILBAGE INDEX TIL TOP