"Genopdagelsen" af Langgaard
- og hvad der siden er sketMilepæle i udbredelsen af Langgaards musik - år for år


1965
Musikforskeren Poul Nielsen offentliggør et indlæg i Berlingske Tidende i Carl Nielsen-jubilæumsåret (15.7.) med overskriften "Kender vi Langgaard?". Anledningen var et par radioudsendelser, hvor Langgaards musik blev præsenteret efter i det forløbne tiår næsten at være gået i glemmebogen. Poul Nielsen har mistanke om, at Langgaards skæbne er "et regulært 'musikmord'".


1966
Langgaards symfoni nr. 16 Syndflod af Sol uropføres af Radiosymfoniorkestret og Francesco Cristofoli på torsdagskoncerten 17.3. Det er første gang siden 1949 at der koncertopføres en symfoni af Langgaard.


1968
Langgaard ville 28.7. være fyldt 75 år og i den anledning sender Danmarks Radio (dagen efter) en række værker i nye studieproduktioner med landsdelsorkestrene. Bl.a. uropføres symfoni nr. 11 Ixion. Danmarks Radio studieproducerer og udsender i de følgende år en snes orkesterværker af Langgaard.


Som den første musikhistoriker inddrager Bo Wallner Langgaard med stor vægt i en musikhistorisk fremstilling i sin svensksprogede bog Vår tids musik i Norden. Wallner betegner Langgaard som en "extatisk outsider".

Sfærernes Musik opføres under stor bevågenhed for første gang siden 1922 på De Nordiske Musikdage i Stockholm 19.9. Sergiu Comissiona dirigerer Stockholms filharmoniske orkester.

Et dobbeltnummer af Dansk Musik Tidsskrift (nr. 7-8) helliges Langgaard. Der er artikler af Bo Wallner, Tage Nielsen, Jens Brincker og Gunnar Colding-Jørgensen.

 


1969
Constance Langgaard dør 4.2. og kort efter oprettes et fond til varetagelse af komponistens rettigheder, Langgaard Fondet.

Den første pladeindspilning af Langgaards musik udkommer. Det er en forkortet produktion af Sfærernes Musik, produceret under De Nordiske Musikdage i Stockholm året før.

Den danske førsteopførelse af Sfærernes Musik med Aarhus Byorkester og Per Dreier i Rundhøjhallen i Holme under Århus Festuge ( 14.9.) transmitteres i Danmarks Radio.


1971
FONA udsender en LP med klavermusik af Langgaard spillet af Nöel Lee (1970?), og en orgelmusik-LP med Jørgen Ernst Hansen optaget i Ribe Domkirke.

Sfærernes Musik opføres for første gang på torsdagskoncert 21.1. af Radiosymfoniorkestret med John Frandsen som dirigent og Margrethe Danielsen som solist.


1973
Partituret til symfoni nr. 4 Løvfald udgives af Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, som samtidig udsender en indspilning af symfonien på LP med Radiosymfoniorkestret og John Frandsen.


1977
Symfoni nr. 10 Hin Torden-Bolig opføres for første gang siden uropførelsen i 1947 af Radiosymfoniorkestret og Ole Schmidt i Tivoli 28.8.

 


1979
Symfoni nr. 14 Morgenen uropføres 24.5. i Tivoli af Radiosymfoniorkestret, Radiokoret og Michael Schønwandt.


1980
Langgaards musik får fremskudt plads ved en ny musik festival, nemlig NUMUS Festivalen i Århus (23. - 27.4.).

En 20 sider lang artikel om Langgaard af Jørgen I. Jensen offentliggøres i Dansk Musik Tidsskrifts nr. 6 (maj) som optakt til uropførelsen af operaen Antikrist.

En omfattende radioserie om Langgaard tilrettelagt af Poul Borum og Bendt Viinholt Nielsen lægger gennem hele juni måned op til uropførelsen 28.6. af operaen Antikrist (Fortabelsen) i Danmarks Radio i en studieproduktion med Radiosymfoniorkestret samt kor og solister, dirigeret af Michael Schønwandt.


1983
Den første LP helliget Langgaards orkestermusik udkommer på Danacord. Den indeholder symfoni nr. 6 og Sfærernes Musik, spillet af Radiosymfoniorkestret og John Frandsen.


1984
Det forenede Radiosymfoniorkester og Radiounderholdningsorkester opfører 27.9. Langgaards 1. symfoni Klippepastoraler for første gang i nyere tid, desværre i en af dirigenten Frank Shipway hæmningsløst forkortet version. Opførelsen TV-optages og udsendes senere i de nordiske lande.

 


1985
Danmarks Radio udsender orgelværket Messis over tre aftener 25., 26. og 27.3. i en studieproduktion med organist Erik Haumann. Det er første gang værket opføres samlet.

Kontra-kvartetten indspiller seks strygekvartetter af Langgaard, der udkommer på 2 LP'er på plademærket RCA. Indspilningerne roses fra alle sider.


1986
Peter Aalbæk Jensen, Anker Li og Erik Zappon producerer 1985-86 en sort-hvid halv-dokumentarisk film om Rued Langgaard på bestilling af Danmarks Radios TV. Filmen sendes i TV 2.12. (genudsendes senere) og udbydes senere gennem Statens Filmcentral.

Ved koncerter i Tivolis Koncertsal den 10. og 11.12. koncertopføres Langgaards opera Antikrist (Fortabelsen) for første gang. Solister, kor og Sjællands Symfoniorkester dirigeres af Ole Schmidt. 1988 udsendes opførelsen på LP.


1987
Danacord udsender den første CD med musik af Langgaard. Det er en genudgivelse af en tidligere udsendt LP med symfoni nr. 10 og 14 med Radiosymfoniorkestret dirigeret af hhv. Ole Schmidt og Michael Schønwandt.

Tidsskriftet Undr (Århus) publicerer i nr. 50 et uhyre centralt essay af Jørgen I. Jensen med titlen "Opad mod undergangen. Musikalsk form og religion hos den unge Rued Langgaard."


1991
Odense Universitetsforlag udgiver Bendt Viinholt Nielsens Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse. Fortegnelsen er på 561 sider og er resultatet af 14 års arbejde med at identificere, ordne og registrere Langgaards efterladte manuskripter på Det Kongelige Bibliotek. Det bliver herefter almindelig praksis at identificere Langgaards værker med anvendelse af BVN-numre.

 


1992
Danacord udsender samtlige symfonier samt en del andre orkesterværker på 7 CD'er med det polske orkester Artur Rubinstein-filharmonikerne og dirigenten Ilja Stubel. Dette initiativ bliver modtaget med begejstring og Danacords Jesper Buhl modtager radiomagasinet Boleros pris for udgivelsen.


1993 - 100 året for komponistens fødsel
Den første biografi om Langgaard, skrevet af Bendt Viinholt Nielsen, udkommer på Langgaards 100-årsdag 28.7. Pressens modtagelse er særdeles positiv og udgivelsen afføder store avisartikler om komponisten.

De første tre bind af en ny nodeserie, Dansk Musik fra Det Kongelige Biblioteks Samlinger, som udgives af Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, lanceres. De indeholder strygekvartet nr. 2 og 6 samt Afgrundsmusik og Insektarium af Langgaard.

Det Kongelige Bibliotek åbner 10. september en omfattende Langgaard-udstilling med originalmateriale fra bibliotekets samlinger, redigeret af Bendt Viinholt Nielsen. Udstillingen omarbejdes 1994 til en biblioteksvandreudstilling.

Et væsentligt essay om Langgaard af Jørgen I. Jensen publiceres i dmt Dansk Musik Tidsskrift (nr. 2) i oktober under overskriften Gesandt fra en fjern kirke.


1994
New Yorks filharmoniske orkester og Neeme Järvi opfører 22.1. symfoni nr. 6 Det Himmelrivende for første gang i USA. Det udløser ingen anmelderreaktioner af betydning.

En nyindspilning af Langgaards symfoni nr. 1 Klippepastoraler på Chandos med Radiosymfoniorkestret og Leif Segerstam bliver udråbt til månedens CD i det ansete tyske tidsskrift FonoForums augustnummer. Selskabet melder også om stort salg af CD'en i USA.


1995
Det første videnskabelige symposium om Langgaard afholdes i juli på Svanekegården på Bornholm under ledelse af Bendt Viinholt Nielsen. Der medvirker en lille gruppe musikforskere fra de baltiske lande, Rusland og norden, og polske og danske musikere opfører en snes kompositioner af Langgaard ved seks koncerter.

Det betydelige tyske tidsskrift Das Orchester bringer i nr. 9 den første indgående tysksprogede behandling af Langgaard ved Lutz Lesle.

Engstrøm & Sødring udsender to bind hidtil utrykte klaverværker af Langgaard, bl.a. Vanvidsfantasi og Le Béguinage.


1996
En ny helaftensballet over Shakespeares Hamlet med koreografi af Peter Schaufuss har premiere i Det Kongelige Teaters regi på Kronborg 27.7. Som musik benyttes en times uddrag af Langgaard-værker (der afspilles på bånd) samt nyskrevet musik af rockgruppen Sort Sol. Forestillingen flyttes til Gamle Scene 5.9.


1997
Langgaard præsenteres på Internet/WWW som et projekt under Kulturnet Danmark (Kulturministeriet) på initiativ af Vestjysk Musikkonservatorium v/Jørgen Mortensen og med Bendt Viinholt Nielsen som forfatter og redaktør.

Korværket Drømmen uropføres med Frans Rasmussen som dirigent i Århus 6.3. og indspilles i samme forbindelse med Århus Symfoniorkester sammen med andre overleverede dele af Sinfonia interna (1915-16).


1998
Thomas Dausgaard indleder sine Langgaard-opførelser og ny-indspilningen af alle 16 symfonier med RSO med symfoni nr. 6, der spilles på torsdagskoncert 23.9. og to dage senere under Warszawa efterårsfestivalen.

29.9. opføres Interdikt i Odense Koncerthus med den internationalt kendte organist Gillian Weir som solist - det er åbningskoncerten ved Den Internationale Orgelkonkurrence i Odense.

 


1999
Antikrist får 2.5. sin sceniske uropførelse på Tiroler Landestheater i Innsbruck på foranledning af den danske dirigent Niels Muus, der er dirigent ved operaen og som dirigerer de syv opførelser. Et hold danske anmeldere er til stede og modtager opsætningen med begejstring. Instruktøren er finsk, Juha Hemánus.

Torsdagskoncerten 4.11. rummer to vægtige vokalværker af Langgaard: Endens Tid og Fra Højsangen, der begge opføres for første gang i en koncertsal. Stig Fogh Andersen og Nina Pavlovski er solister i begge værker, som dirigeres af Rozhdestvensky. Værkerne cd-indspilles efterfølgende.


2000
Sfærernes Musik er på programmet, da RSO gæster Hannover under EXPO 2000. Værket opføres 10.8. med Michael Schønwandt som dirigent.

 

Med støtte fra Carlsbergfondet 2000-2002 (1,3 mill. kr.) igangsættes en udgivelsesserie af Langgaards værker, et projekt, der snart får betegnelsen Rued Langgaard Udgaven. Hovedredaktør er Bendt Viinholt Nielsen og som forlag står Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik. Den primære opgave er at producere nye udgaver af de symfonier, der står foran indspilning med RSO og Thomas Dausgaard.

 


2001
Thomas Dausgaard dirigerer symfoni nr. 10 på torsdagskoncerten 11.1. Det er den første opførelse af en kritisk revideret partitur i Rued Langgaard Udgaven.

 

I en kirke i Phoenix, Arizona, USA, opføres Endens Tid 7.3. - en opførelse, der helt og holdent må tilskrives den netop udsendte cd-indspilning med Rozhdestvensky på Chandos.

 

8. og 10.6. opføres Sfærernes Musik i Montpellier under den franske radios årlige musikfestival. Det lokale orkester, operakor og konservatorium medvirker; dirigent er Claude Bardon.

 


2002 - 50 året for komponisten død
Sfærernes Musik opføres i Åbo Domkirke i Finland den 8.2. (dirigent: Gustav Sjökvist).

 

Den skandinaviske premiere på Antikrist finder sted i Ridehuset, Christiansborg (København) 17.8. som resultat af et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Danmarks Radio. Thomas Dausggaard dirigerer de otte udsolgte forestillinger. Staffan Valdemar Holms asketiske iscenesættelse får en blandet modtagelse, men den musikalske side af sagen er genstand for begejstring.

 

Blandt jubilæumsarrangementerne var opførelsen af symfoni nr. 2 i den originale version, sidst opført i Süddeutsche Rundfunk i 1925. Værket blev præsenteret af Odense Symfoniorkester 12. og 13.12. i Odense Koncerthus med Ann Petersen som sopransolist og Paul Mann som dirigent. Partituret er redigeret af Bendt Viinholt Nielsen inden for rammerne af Rued Langgaard Udgaven.

 


2003
Esa-Pekka Salonen opfører 28.6. symfoni nr. 11 "Ixion" i Finland under Avanti!'s årlige sommerfestival i Porvo. Det er førsteopførelsen af det kritisk reviderede partitur i Rued Langgaard Udgaven.

 


2004
Thomas Dausgaard opfører 17.4. symfoni nr. 5 (2. version) med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm.

 

Et forsvundet værk af Langgaard dukker op i Aalborg Sangforenings af 1843's arkiv. Det drejer sig om Frederiksborg Slotsklokker for kor og blæsere, der blev opført i Aalborg i 1919. Nodematerialet havde forputtet sig i foreningens gemmer og kom for en dag ved arkivar Jørn Brøndum-Nielsens gennemgang af arkivet. Langgaards originalmanuskript blev 9.11. overdraget til Det Kongelige Bibliotek.

 

16.9. opføres Endens Tid i Århus Domkirke under Nordisk Kirkemusik Symposium med op mod 1000 delegerede. Dirigent er Søren K. Hansen.

 

Symfoni nr. 16 opføres på torsdagskoncert 28.10. (Spil Dansk Dagen) i kritisk revideret udgave. Dirigent er Thomas Dausgaard. I de følgende dage indspilles værket sammen med symfoni nr. 12, der nu også foreligger i kritisk revideret nodeform.

TILBAGE INDEX TIL TOP